Mr.Khang : 0919702381

Đối tác

Thống kê truy cập

Cổng cánh tay đòn tự động BILL30M/BILL40M/BILL50M

 • Cổng cánh tay đòn tự động BILL30M/BILL40M/BILL50M
 • Cổng cánh tay đòn tự động BILL30M/BILL40M/BILL50M
 • Cổng cánh tay đòn tự động BILL30M/BILL40M/BILL50M
 • Cổng cánh tay đòn tự động BILL30M/BILL40M/BILL50M
 • Cổng cánh tay đòn tự động BILL30M/BILL40M/BILL50M
 • Cổng cánh tay đòn tự động BILL30M/BILL40M/BILL50M
 • Cổng cánh tay đòn tự động BILL30M/BILL40M/BILL50M
 • Cổng cánh tay đòn tự động BILL30M/BILL40M/BILL50M
 • Cổng cánh tay đòn tự động BILL30M/BILL40M/BILL50M
 • Cổng cánh tay đòn tự động BILL30M/BILL40M/BILL50M
 • Cổng cánh tay đòn tự động BILL30M/BILL40M/BILL50M
 • Cổng cánh tay đòn tự động BILL30M/BILL40M/BILL50M

Cổng tự động (Auto gate) mở cánh được thiết kế theo nguyên lý chuyển động trục vít nên rất phù hợp với những loại -  tải trọng cánh nặng và vận hành liên tục "thời gian đóng mở nhanh và điều chỉnh được".

Electromechanical, irreversible geared telescopic post mounted ram.

The BILL post mounted ram is our perfect entry level telescopic ram. Our BILL kits come complete with the HEADY control panel as standard. You can upgrade to the full feature BRAINY control panel.

See related products below. View the documents tab to download further product information

BILL30M – 230Vac Telescopic Ram for gate leafs up to 2.5m
BILL40M – 230Vac Telescopic Ram for gate leafs up to 3.5m
BILL50M – 230Vac Telescopic Ram for gate leafs up to 4.5m
TECHNICAL DATA                                    BILL 30M
Code                                                9592100 (R) / 9592191
Pewer supply                                       230Vac (50 -60Hz)
Motor supply                                                  230Vac
Max absorbed current                                       1.1A
Max Thrust                                                    2800 N
Opening time                                                    16”
Operation cycle                                                30%
Standard stroke                                             300 mm
Max stroke                                                    320 mm
Protection level                                                IP54
Operating temperature                              - 200 C/+500 C
Leaf max dimension                                         2.5 m
Weight                                                            5.7 kg

TECHNICAL DATA                                    BILL 40M
Code                                                9592100 (R) / 9592191
Pewer supply                                       230Vac (50 -60Hz)
Motor supply                                                  230Vac
Max absorbed current                                       1.1A
Max Thrust                                                    2800 N
Opening time                                                    18”
Operation cycle                                                30%
Standard stroke                                             400 mm
Max stroke                                                    420 mm
Protection level                                                IP54
Operating temperature                              - 20C/+50C
Leaf max dimension                                         3.5 m
Weight                                                            6.0 kg

Sản phẩm liên quan