Mr.Khang : 0919702381

Đối tác

Thống kê truy cập

Cổng cánh tay đòn tự động BOB21M

 • Cổng cánh tay đòn tự động BOB21M
 • Cổng cánh tay đòn tự động BOB21M
 • Cổng cánh tay đòn tự động BOB21M
 • Cổng cánh tay đòn tự động BOB21M
 • Cổng cánh tay đòn tự động BOB21M
 • Cổng cánh tay đòn tự động BOB21M
 • Cổng cánh tay đòn tự động BOB21M
 • Cổng cánh tay đòn tự động BOB21M
 • Cổng cánh tay đòn tự động BOB21M
 • Cổng cánh tay đòn tự động BOB21M
 • Cổng cánh tay đòn tự động BOB21M

Cổng tự động (Auto gate) mở cánh được thiết kế theo nguyên lý chuyển động trục vít nên rất phù hợp với những loại -  tải trọng cánh nặng và vận hành liên tục "thời gian đóng mở nhanh và điều chỉnh được".

Electromechanical, irreversible geared worm drive post mounted ram with built in stops.

The BOB range of post mounted electromechanical gate operators are one of our most popular products. BOB21, BOB30 and BOB50 covers all your swing gate requirements.

See related products below. View the documents tab to download further product information.

BOB 21ME – 230Vac Worm Drive Ram for gate leafs up to 2.1m – built in stops
BOB 2124E – 24Vdc Worm Drive Ram for gate leafs up to 2.1m – built in stops
BOB 30ME – 230Vac Worm Drive Ram for gate leafs up to 3m – built in stops
BOB 3024E – 24Vdc Worm Drive Ram for gate leafs up to 3m – built in stops

Sản phẩm liên quan