Mr.Khang : 0919702381

Đối tác

Thống kê truy cập

Cổng cánh tay đòn tự động HR.18AC

  • Cổng cánh tay đòn tự động HR.18AC
  • Cổng cánh tay đòn tự động HR.18AC
  • Cổng cánh tay đòn tự động HR.18AC
  • Cổng cánh tay đòn tự động HR.18AC
  • Cổng cánh tay đòn tự động HR.18AC
  • Cổng cánh tay đòn tự động HR.18AC
  • Cổng cánh tay đòn tự động HR.18AC

Cổng tự động (Auto gate) mở cánh được thiết kế theo nguyên lý thủy lực nên rất phù hợp với những loại -  tải trọng cánh nặng và vận hành liên tục "thời gian đóng mở nhanh và điều chỉnh được".

The HYDRO operator is fast becoming one of our most popular gate operators. The HYDRO will offer you maximum duty cycles for commercial gates on busy entrances as well incorporating innovative options such as the HD.STC / HD.STL – see more in the documents tab.

See related products below. View the documents tab to download further product information**.

**Take a look at our sales datasheet for the HYDRO (view ‘Documents’) to find all the unique points to this hydraulic operator.

HYDRO

HD.18 – 230Vac Hydraulic Ram for gate leafs up to 1.8m
HD.25 – 230Vac Hydraulic Ram for gate leafs up to 2.5m
HD.30 – 230Vac Hydraulic Ram for gate leafs up to 3.0m
HD.30AC – 230Vac Hydraulic Ram for gate leafs up to 3.0m – with Hydraulic stops in open and close
HD.35 – 230Vac Hydraulic Ram for gate leafs up to 3.5m
HD.35AC – 230Vac Hydraulic Ram for gate leafs up to 3.5m – with Hydraulic stops in open and close
HD.40L – 230Vac Hydraulic Ram for gate leafs up to 4.0m
HD.45 – 230Vac Hydraulic Ram for gate leafs up to 4.5m
HD.50 – 230Vac Hydraulic Ram for gate leafs up to 5.0m
HD.50AC – 230Vac Hydraulic Ram for gate leafs up to 5.0m – with Hydraulic stops in open and close

http://beninca.com/en/getfile.html?a=96

Sản phẩm liên quan