Mr.Khang : 0919702381

Đối tác

Thống kê truy cập

Cổng tự động âm sàn DU.IT14N/DU.IT24NVE

 • Cổng tự động âm sàn DU.IT14N/DU.IT24NVE
 • Cổng tự động âm sàn DU.IT14N/DU.IT24NVE
 • Cổng tự động âm sàn DU.IT14N/DU.IT24NVE
 • Cổng tự động âm sàn DU.IT14N/DU.IT24NVE
 • Cổng tự động âm sàn DU.IT14N/DU.IT24NVE
 • Cổng tự động âm sàn DU.IT14N/DU.IT24NVE
 • Cổng tự động âm sàn DU.IT14N/DU.IT24NVE
 • Cổng tự động âm sàn DU.IT14N/DU.IT24NVE
 • Cổng tự động âm sàn DU.IT14N/DU.IT24NVE
 • Cổng tự động âm sàn DU.IT14N/DU.IT24NVE
 • Cổng tự động âm sàn DU.IT14N/DU.IT24NVE
 • Cổng tự động âm sàn DU.IT14N/DU.IT24NVE
 • Cổng tự động âm sàn DU.IT14N/DU.IT24NVE
 • Cổng tự động âm sàn DU.IT14N/DU.IT24NVE
 • Cổng tự động âm sàn DU.IT14N/DU.IT24NVE
 • Cổng tự động âm sàn DU.IT14N/DU.IT24NVE

Cổng tự động (Auto gate) mở cánh được thiết kế âm dưới mặt đất rất phù hợp với môi trường bị ngập nước -  tải trọng cánh nặng và vận hành liên tục ,mở tới 180 độ "thời gian đóng mở nhanh và điều chỉnh được".

Electromechanical, irreversible, geared underground gate operator with built in stops.

DU.IT14N – 230Vac Underground operator for gate leafs up to 3.5m – with built in stops
DU.IT14NV – 230Vac Underground operator for gate leafs up to 2.1m – with built in stops *FAST*
DU.IT24NVE – 24Vdc Underground operator for gate leafs up to 3.5m – with built in stops & with built in encoder
DU.IT24NE – 24Vdc Underground operator for gate leafs up to 3.5m – with built in stops & with built in encoder

Technical characteristics
http://beninca.com/en/account/download/istruzioni
- Electromechanical automation, 230V AC and 24V DC.
- Suitable for leafs up to 4,0 m long.
- Underground fitting.
- Very sturdy and watertight seal.
- Simple and safe unlocking system by special key, both internal and external.
- Grease soaked gear motor.
- Quick and silent.
- Opening up to 180° (optional).
- Galvanized or stainless steel foundation case.

Sản phẩm liên quan