Mr.Khang : 0919702381

Đối tác

Thống kê truy cập

Cồng trượt tự động BULL8M

  • Cồng trượt tự động BULL8M
  • Cồng trượt tự động BULL8M
  • Cồng trượt tự động BULL8M
  • Cồng trượt tự động BULL8M
  • Cồng trượt tự động BULL8M
  • Cồng trượt tự động BULL8M
  • Cồng trượt tự động BULL8M
  • Cồng trượt tự động BULL8M
Cổng tự động (Auto gate) Cánh cổng trượt được thết kế phù hợp cho tất cả các loại kiến trúc dân cư, nhà máy, văn phòng.
 

Residential and commercial electromechanical geared sliding gate motor

BULL 8M /BULL 8M.S – 230Vac Sliding gate motor for gates up to 800 - 900KG – Large Domestic / Light Commercial Use – with oil bath
BULL 1024ESA – 24Vdc Sliding gate motor for gates up to 1000KG – Large Domestic / Light Commercial Use
BULL 15M – 230Vac Sliding gate motor for gates up to 1500KG – Light Commercial Use

See related products below. View the documents tab to download further product information

Sản phẩm liên quan