Mr.Khang : 0919702381

Đối tác

Thống kê truy cập

Cổng trượt tự động BULL10M

  • Cổng trượt tự động BULL10M
  • Cổng trượt tự động BULL10M
  • Cổng trượt tự động BULL10M
  • Cổng trượt tự động BULL10M
  • Cổng trượt tự động BULL10M
  • Cổng trượt tự động BULL10M
  • Cổng trượt tự động BULL10M
Cổng tự động (Auto gate) Cánh cổng trượt được thết kế phù hợp cho tất cả các loại kiến trúc dân cư, nhà máy, văn phòng.
 

Residential and commercial electromechanical geared sliding gate motor.


BULL 1024ESA/BULL 10M.S/ BULL 1024ESA.S/BULL 10M – 24Vdc - 230Vac Sliding gate motor for gates up to 1000-1100KG – Large Domestic / Light Commercial Use
BULL 15M – 230Vac Sliding gate motor for gates up to 1500KG – Light Commercial Use

See related products below. View the documents tab to download further product information.

Sản phẩm liên quan