Mr.Khang : 0919702381

Đối tác

Thống kê truy cập

Cổng tự động âm sàn DU.350NVE/DU.350N

 • Cổng tự động âm sàn DU.350NVE/DU.350N
 • Cổng tự động âm sàn DU.350NVE/DU.350N
 • Cổng tự động âm sàn DU.350NVE/DU.350N
 • Cổng tự động âm sàn DU.350NVE/DU.350N
 • Cổng tự động âm sàn DU.350NVE/DU.350N
 • Cổng tự động âm sàn DU.350NVE/DU.350N
 • Cổng tự động âm sàn DU.350NVE/DU.350N
 • Cổng tự động âm sàn DU.350NVE/DU.350N
 • Cổng tự động âm sàn DU.350NVE/DU.350N
 • Cổng tự động âm sàn DU.350NVE/DU.350N
 • Cổng tự động âm sàn DU.350NVE/DU.350N
 • Cổng tự động âm sàn DU.350NVE/DU.350N
 • Cổng tự động âm sàn DU.350NVE/DU.350N
 • Cổng tự động âm sàn DU.350NVE/DU.350N
 • Cổng tự động âm sàn DU.350NVE/DU.350N

Cổng tự động (Auto gate) mở cánh được thiết kế âm dưới mặt đất rất phù hợp với môi trường bị ngập nước -  tải trọng cánh nặng và vận hành liên tục ,mở tới 180 độ "thời gian đóng mở nhanh và điều chỉnh được".

Electromechanical, irreversible, geared underground gate operator with built in stops.

DU.350NV – 230Vac Underground operator for gate leafs up to 3.0m – with built in stops
DU.350N – 230Vac Underground operator for gate leafs up to 3.5m – with built in stops *FAST*
DU.I350NVE – 24Vdc Underground operator for gate leafs up to 4.0m – with built in stops & with built in encoder

Sản phẩm liên quan