Mr.Khang : 0919702381

Đối tác

Thống kê truy cập

Motor cổng lùa MS5

  • Motor cổng lùa MS5
  • Motor cổng lùa MS5
Cổng tự động (Auto gate) Cánh cổng trượt được thết kế phù hợp cho tất cả các loại kiến trúc dân cư, nhà máy, văn phòng.
 

Residential and commercial electromechanical geared sliding gate motor.

MS 5 – 230 Vac Sliding gate motor for gates up to 500 - 500KG – Domestic Use
BULL 5M – 230 Vac Sliding gate motor for gates up to 500 - 600KG – Domestic Use

BULL 624ESA – 24Vdc Sliding gate motor for gates up to 600KG – Domestic Use
BULL 1024ESA – 24Vdc Sliding gate motor for gates up to 1000KG – Large Domestic / Light Commercial Use

BULL 8OM – 230Vac Sliding gate motor for gates up to 800KG – Large Domestic / Light Commercial Use – with oil bath
BULL 15M – 230Vac Sliding gate motor for gates up to 1500KG – Light Commercial Use

See related products below. View the documents tab to download further product information.

Sản phẩm liên quan