Mr.Khang : 0919702381

Đối tác

Thống kê truy cập

CỔNG TRƯỢT TỰ ĐỘNG BULL20M

  • CỔNG TRƯỢT TỰ ĐỘNG BULL20M
  • CỔNG TRƯỢT TỰ ĐỘNG BULL20M
  • CỔNG TRƯỢT TỰ ĐỘNG BULL20M
Cổng tự động (Auto gate) Cánh cổng trượt được thết kế phù hợp cho tất cả các loại kiến trúc dân cư, nhà máy, công trường...
 

Residential and commercial electromechanical geared sliding gate motor.


BULL 20M/BULL 20T – 230Vac - 400Vac Sliding gate motor for gates up to 2000 KG – Light Commercial Use

See related products below. View the documents tab to download further product information.

Sản phẩm liên quan