Mr.Khang : 0919702381

Đối tác

Thống kê truy cập

Cổng trượt tự động BULL624 TURBO

  • Cổng trượt tự động BULL624 TURBO
  • Cổng trượt tự động BULL624 TURBO
  • Cổng trượt tự động BULL624 TURBO
  • Cổng trượt tự động BULL624 TURBO

Cổng tự động (Auto gate) Motor cổng trượt được thết kế với tốc độ vận tốc 25,5m/min nó phù hợp cho tất cả các loại kiến trúc dân cư, nhà máy, văn phòng, và đặc biệt là những khu có tính chất an ninh cao.
 

Residential and commercial electromechanical geared sliding gate motor

BULL 624 TURBO  24Vdc Sliding gate motor for gates up to 600 - 700KG – Domestic Use

See related products below. View the documents tab to download further product information.

Sản phẩm liên quan