CỬA KIỂM SOÁT RA VÀO GUNNEBO SPEEDSTILE FLs

Cửa kiểm soát ra vào Gunnebo SpeedStile FLs giúp kiểm soát ra vào một cách tự do nhưng vẫn có độ bảo mật cao. Với thiết kế tinh tế kết hợp với công nghệ tốt nhất hiện nay giúp cho Cửa phân làn GUNNEBO Speedslite FLs phù hợp với mọi khu vục yêu cầu có giá trị thẩm mỹ cao, lượng người ra vào lớn, cần độ bảo mật tối đa. Bằng việc tích hợp các thiết bị kiểm soát truy cập, Cửa phân làn GUNNEBO Speedslite FLs cung cấp một giải pháp ngăn chặn việc xâm nhập trái phép một cách hiệu quả.

Xem Catalogue dưới đây:

Catalogue_SpeedStile FLs

Hotline: 0948.779.839
0948.779.839
0919.702.381