REMOTE ĐIỀU KHIỂN TỪ XA TO.GO BENINCA

Remote điều khiển từ xa To.go Beninca 2 kênh 433,92 MHz với Mã Rolling Code và Mã hóa ARC đảm bảo an toàn tối đa do độ dài của mã được truyền (128 bit) và số lượng cao các kết hợp. Máy phát có mã hóa ARC như cài đặt gốc. Tuy nhiên, có thể thay đổi mã bằng cách sử dụng nó trong Rolling Code hoặc thậm chí trong mã hỗn hợp (ARC và Rolling Code) . Nếu sử dụng mã hóa hỗn hợp, ARC có thể được đặt bằng các nút T1 / T3 và Mã cán bằng các nút T2 / T4 . Được trang bị pin 12 V cho tuổi thọ cao. Tầm xa, lên đến 230 m trong khu vực tự do. Phụ kiện ô tô (TO.CLIP) hoặc phụ kiện tường (SMART) có sẵn

Hotline: 0919.702.381
0919.702.381
0919.702.381