CHUÔNG CỬA CÓ HÌNH KOCOM KCV-434 (KIỂM SOÁT RA VÀO)

KCV-434
• 3.5inch Digital LCD (NTSC / PAL)
• LCD OSD Menu
• Room to Door Communication and Monitoring
• 5 Melody Selection

Hotline: 0948.779.839
0948.779.839
0919.702.381